CV

Johan1944

Født 1939 på Skogsøya, Øksnes

Utdanning:

 • 7-årig landsfolkeskole 1946-1953
 • J. Ellingsens Handelsskole, Sigerfjord 806.01.1957 – 23.06.19579
 • 4-årig lærerskole, Nesna (01.08.1960 – 20.06.1964)
 • Grunnfag matematikk Norges Lærerhøyskole, Trondheim (01.08.1967 – 20.06.1968)
 • Grunnfag historie, Tromsø universitet (Desentralisert, eksamen 1981)
 • Mellomfag historie, Tromsø universitet (Desentralisert, eksamen 1984)
 • Hovedfag historie, Tromsø universitet (Eksamen høsten 1987)

Praksis:

 • Butikkbetjent Tunstad Samvirkelag, Tunstad (22.07.1954 – 31.12.1956)
 • Butikkbetjent Lars Hustad, Tennes/Jens Kristiansen, Seljelvnes (01.11.1957 – )31.12.1958
 • Militærtjeneste kystartilleriet (10.01.1959 – 10.06.1960)
 • Lærer Ytre Helgeland Realskole, Nesna (01.08.1964 – 31.07.1967)
 • Lærer Sømna Sentralskole, Sømna (01.08.1967 – 31.07.1981)

– klasselærer 1968-1978
– rådgiver 1970-1975
– undervisningsinspektør 1979-1981

 • stipendiat NRK Marienlyst 2. halvår 1971
 • generalplanlegger i Sømna 1. halvår 1978
 • rektor Skavlnes skole, Øksnes (01.08.1981 – 31.07.1985)

– prosjektleder «Skolen i nærmiljøet» 1981-1984

 • Lærer Sømna Sentralskole, Sømna (01.08.1985 – 31.07.1986)
 • Bygdebokforfatter, Øksnes kommune (01.01.1988 – 30.06.1991)
 • NAVF-stipendiat, Sámi Instituhtta (01.07.1991 – 30.06.1993)
 • Prosjektarbeider AOF Vesterålen (01.07.1994 – 31.12.1994)
 • Bygdebokforfatter Sortland og Andøy (01.01.1995 – 31.12.2012)
 • Prosjektarbeider Statens Vegvesen/Sametinget (01.06.2015 – 31.08.2015)
 • Pensjonist (01.01.2013 – 30.05.2015 og 01.09.2015 – ?)
 • Forfatter – «Samer ved storhavet» 2020 (se bloggen)
Skriving Bøker Artikler Romaner Noveller Viser Dikt Revyer
Publisert 14 bygdeb.. 1 samisk historie 151 (021) 2 (ebok) 65 3 6 ti oppf.
Upublisert mange 1 25 omlag nitti noen

Musikkoppgaver:

 • dirigent Berg skolekorps 1968-1971
 • dirigent Sømna Mannskor 1974-1981
 • dirigent Sømna Hornmusikk 1987-1991
 • musikalsk leder Øksnes Trekkspillklubb 1992-?
 • dansemusiker (rytmegitarist) i mange år

Politiske verv:

 • kommunestyremedlem Brønnøy 1975-1976 (Senterpartiet)
 • kommunestyremedlem Sømna 1976-1978 (Senterpartiet)
 • kommunestyremedlem Sømna 1987-1990 (Sosialistisk venstreparti)
 • leder Sømna skolestyre og barnehagenemnd 1987-1990 (Sosialistisk venstreparti)
 • fylkestingsrepresentant Nordland 1991-1994 (Sosialistisk venstreparti)

Priser:

 • Litteraturprisen for 2020 fra Landslaget for språklig samling
 • Kongens fortjenstmedalje 2015
 • Norges Fiskarlags kystkulturpris 1996
 • 1. pris i visekonkurranse på Leirfjordfestivalen («Voggevise i november»)
 • 1. pris i en novellekonkurranse arrangert av Nordnorsk Magasin i 1982 («Istid»)
 • 3. premie i tidskriftet Prosas essaykonkurranse 2009 («Min metode»).
%d bloggere liker dette: